nová kompresorová stanice pro výrobce elektroniky

31. 3. 2020

Zákazník z elektronického průmyslu se rozhodl pro obnovu kompresorové stanice, která již byla na hranici své technicko-ekonomické životnosti. Dalším důvodem pro obnovu byla možnost výrazně snížit provozní náklady díky nové úsporné technologii kompresorů Atlas Copco. Energetické náklady kompresorové stanice se snížili v průměru o 30 % s možností rekuperovat až 78 % spotřebované energie.

Po provedeném měření se jako nejvhodnější jevila varianta dvou kompresorů. Jako hlavní kompresor od pondělí do pátku vyrábí stlačený vzduch kompresor hlavní kompresor o příkonu 110 kW který je vybaven frekvenčním měničem pro plynulou regulaci výkonu. Tento kompresor je navíc vybaven rekuperací s využitím odpadního tepla pro ohřev technologické vody. Pro provoz o víkendech, kdy by provoz hlavního kompresoru 110kW nebyl optimální je instalován menší kompresor 22 kW. Střídání kompresorů zajišťují automaticky vyspělé řídící jednotky kompresorů.