optimální filtrace olejových par s filtry qdt od atlas copco

21. 1. 2022

Filtry s aktivním uhlím pro optimální filtraci olejových par Atlas Copco QDT

Zvyšují se Vám nároky na kvalitu stlačeného vzduchu a potřebujete ochránit finální výrobky? Případně potřebujete splnit certifikaci pro čistotu stlačeného vzduchu? Filtrace Atlas Copco QDT je pro vás to správné řešení.

Filtry s aktivním uhlím řady QDT od společnosti Atlas Copco jsou nádoby z uhlíkové oceli naplněné aktivním uhlím, které ze stlačeného vzduchu odstraňuje všechny formy oleje. 

 

Kde jsou filtry potřeba?

Filtry s aktivním uhlím řady QDT jsou opatřeny homologací CE i ASME. Tyto filtry jsou ideálním řešením pro instalace se stlačeným vzduchem, kde je třeba stlačený vzduch spolehlivě zbavit oleje a olejových par. Filtry se nejčastěji využívají v potravinářství, zdravotnictví, pivovarech, ve výrobách z oblasti automotive, lakovnách a dalších provozech, kde je vysoká čistotu vzduchu požadovaná a kritická. 

Díky vysoce kvalitnímu uhlí filtr odstraňuje veškerý olej až na koncentraci 0,003 mg/m³ při maximální teplotě na vstupu filtru QDT a to 35 °C. Při srovnání s tradičními filtry, omezenými na nižší teploty stlačeného vzduchu a kratší servisní intervaly, poskytují filtry Atlas Copco řešení s dlouhou životností i při vysokých teplotách stlačeného vzduchu. Filtry také vynikají nízkou tlakovou ztrátou. Optimální vnitřní dráha průtoku zaručuje konstantně nízký úbytek tlaku a to po celou dobu životnosti aktivního uhlí. Ani nákladné a časté údržby se bát nemusíte. V závislosti na provozních podmínkách jsou filtry s aktivním uhlím dimenzovány na dlouhou životnost.

Jak filtry fungují?

Filtry jsou naplněny aktivním uhlím, které je speciálně navrženo k adsorpci olejových par a dalších těkavých organických látek (VOC). Tyto výpary jsou prostřednictvím difuze a adsorpce odstraněny ze vzduchu proudícího z kompresoru. Výstupní koncentrace olejových par zůstává konstantní po celou dobu životnosti aktivního uhlí až do dosažení úrovně nasycení. QDT filtr adsorbuje všechen olej a většinu jeho prchavých sloučenin.

Některé prchavé organické substance je těžké ze stlačeného vzduchu odstranit. Tento filtr například nedokáže odstranit metan, oxid uhelnatý a některé jiné jedovaté plyny a výpary. Z tohoto důvodu nemůže být stlačený vzduch z QDT filtru použit přímo pro dýchací účely.

 

Měli byste zájem o nabídku? Kontaktujte nás na e-mail f.dost@dost-kompresory.cz a nebo zavolejte na telefonní číslo +420 604 912 544