pískování ga 45 p

Dodávka kompletně nové kompresorové stanice pro zákazníka k novému pískovacímu zařízení

Z důvodu nákupu nového pískovacího boxu, se zákazník rozhodl pro nový kompresor AtlasCopco GA 45 P. Součástí kompresorvé stanice je 3-stupňová fitlrace, kondenzační sušič ATS DGO 780, tlaková nádoba 4m3 a rozvody stlačeného vzduchu EQOfluids.

Kompresorová stanice je dále doplněna o dálkovým monitoringem SMARTLINK monitorující provoz zařízení a upozorňující na poruchy či potřebu servisního zásahu.