Analýza výroby stlačeného vzduchu

Trocha Teorie

 • Stlačený vzduch jako takový je jednou z nejdůležitějších utilit pro průmysl s využitím v naprosté většině výrobních procesů,
  je to ale také jeden z největších spotřebitelů energie.
 • Až 10 % veškerých nákladů na energii v evropském průmyslu je připisováno na výrobu stlačeného vzduchu.
 • Z těchto důvodů mají všechny úspory dosažené při výrobě stlačeného vzduchu významný dopad na energetické náklady a zatížení životního prostředí.
 • Základní filozofií firmy Dost je zaměření se na snižování energetických nákladů našich zákazníků a tím i následné snížení emisí CO2, což významně přispívá k ochraně životního prostředí.
 • Při rozložení celkových nákladů životního cyklu kompresorové instalace představuje   70 % spotřebu energie, 20 % údržbu a pouhých 10 % celkových nákladů je počáteční investice.

 

 

Audit výroby stlačeného vzduchu

Na základě týdenního auditu, který s následnou optimalizací může přínést
významné úspory, zákazník obdrží mimo jiné informace jako:

 

 • vlastní spotřebu stlačeného vzduchu v l/s
 • celkovou spotřebu energie v kWh a odhad ročních nákladů na výrobu v Kč
 • cenu 1 m³ stlačeného vzduchu vaší instalace
 • doporučení pro optimalizaci a snížení nákladů
 • výčíslení případných úspor provozních nákladů
 • rozložení provozních cyklů vašich kompresorů, kolik času pracují v zatíženém a              kolik v odlehčeném stavu
 • potenciální množství rekuperovatelné energie
 • zatížení životního prostředí v emisích CO2 v kg
 • Měření spotřeby stlačeného vzduchu pomocí průtokoměru
 • Měření spotřeby jednotlivých spotřebičů stlačeného vzduchu

 

Za rok 2020 jsme společně s našimi zákazníky:

Při výrobě stlačeného vzduchu

ušetřili 2280 MWh

Snižili roční emise

o 1663 tun CO2

Pomocí rekuperací energie jsme umožnili

využít až  1090 MWh odpadního tepla

 

 
Kontaktujte nás a zjistěte,
zda-li je možné najít úspory i ve Vašem provozu.

 

Víte, že

 

 20 %
stlačeného vzduchu vyráběného ve starších instalacích je ztraceno díky únikům v netěsnostech 
90 %
odpadního tepla generovaného z kompresoru může být dále využito
25 %
spotřeby elektřiny kompresorů bez plynulé regulace je promarněno v odlehčeném stavu
10 %
nákladů na elektřinu se dá ušetřit díky správnému nastavení tlakového pásma regulace