Úspora až 50 % provozních nákladů

 • Technologie pohonů s proměnnými otáčkami Variable Speed Drive+ (VSD+) vyvinutá společností Atlas Copco umožňuje přesné přizpůsobování potřebného množství dodávaného vzduchu automatickým upravováním otáček motoru.
 • V kombinaci s inovativní konstrukcí motoru iPM (s permanentním magnetem) přináší průměrně 50% úspory energie.
 • Kompresor VSD+ používá motory s permanentním magnetem chlazené olejem, které jsou patentované a výsledkem vlastního vývoje.

Šroubový element a motor s permanentními magnety (iPM)

 • Velmi vysoká účinnost motoru třídy IE4, až 97 %

 • Kompaktní přizpůsobená konstrukce pro optimální chlazení olejem při všech podmínkách, není potřebné přivádění chladícího vzduchu

 • Krytí IP66 oproti IP55

 • Ložiska motoru mazaná olejem: bez potřeby domazávání

 • Prodloužená doba provozuschopnosti

 • Přímý pohon bez řemenů, spojky, dodatečného mazání ložisek či speciálních ucpávek hřídele

Kompaktní konstrukce

 • Společnost Atlas Copco se dostala do čela odvětví stlačeného vzduchu díky konstrukční změně konvenčního uspořádání typického vzduchového kompresoru.
 • Namísto běžné prostorově náročné horizontální konstrukce má nový kompresor GA 7-75 VSD+ vzpřímené vertikální uspořádání s velmi malým zastavěným prostorem.
 • Toto řešení šetří cenný podlahový a pracovní prostor, usnadňuje servisní přístup, zefektivňuje výrobu a snižuje celkové pořizovací a provozní náklady.
 • Kompresor je rozdělen na dvě poloviny, horní "chladnou", kde je umístěn ventilátor a sání vzduchu. Dále pak spodní "teplou" část, kde je umístěno soustrojí šroubového bloku a separátor.
 • Toto rozdělení napomáhá správnému proudění nasávaného a chladícího vzduchu, což ještě zvyšuje účinnost kompresoru.

Mimořádně tichý kompresor

 • Kompresory VSD+ se vyznačují nízkou hlučností, která umožňuje instalaci kompresoru přímo v místě spotřeby stlačeného vzduchu.
 • Speciální konstrukce s výkonným, tichým a olejem chlazeným motorem nabízejí při provozu velmi nízkou hladinu hluku.
 • Kompresory dosahují maximálního hluku 62-70 dB(A) dle výkonové řady kompresoru.

Žádné odtlakování díky speciání sací klapce

 • Kompresor VSD+ vlastní unikátní sací ventil, který zamezí ztrátám stlačeného vzduchu v případě omezení jeho spotřeby.
 • Jednoduchý, ale inovativní ventil se automaticky otevře, pokud vzduch proudí dovnitř, avšak pokud není třeba vyrábět stlačený vzduch, solenoidový ventil vyšle signál a klapka se uzavře bez odtlakování vnitřku kompresoru.
 • Kompresor po uzavření klapky zůstává pod tlakem a při opětovné potřebě stlačeného vzduchu se klapka pouze otevře. Díky tomu elektromotor s permanentními magnety nastartuje do protitlaku a zamezí ztrátám vznikajícím odtlakováním.
 • Běžný kompresor s asynchronním elektromotorem nemůže startovat do protitlaku, jelikož by došlo k jeho poškození. Díky tomu se před jeho opětovném spuštění musí vždy odtlakovat vnitřní ústrojí kompresoru, což má za následek plýtvání energie.

Integrovaná kondenzační sušička

 • Vyhněte se riziku koroze a netěsností v systému a zajistěte účinnou a bezpečnou likvidaci neupraveného kondenzátu, to vše v souladu s požadavky normy ISO 14001.
 • Průměrné úspory získané pomocí nově zkonstruovaných integrovaných sušičů dosahují až 50 %.
 • Tlakový rosný bod 3°C (100% relativní vlhkost při 20 °C).
 • Výměník tepla s technologií příčného průtoku zajišťuje nízký pokles tlaku.
 • Neplýtvá se stlačeným vzduchem díky bezeztrátovému vypouštění kondenzátu.
 • Charakteristiky šetrné vůči životnímu prostředí; nulový vliv na oslabování ozónové vrstvy.
 • Potenciál globálního oteplování byl významně redukován snížením množství chladiva v novém sušiči (průměrně o 50 %).

Chytrá řídící jednotka Elektronikon®včetně dálkového monitorování SMARTLINK

 • Poslední generace provozního řídicího systému Elektronikon® poskytuje širokou řadu různých ovládacích a monitorovacích funkcí, které umožňují zvýšení účinnosti a spolehlivosti vašeho kompresoru.
 • S cílem maximalizovat energetickou účinnost zajišťuje systém Elektronikon® řízení hlavního hnacího motoru a regulaci systémového tlaku v předem definovaném úzkém tlakovém pásmu.
 • Řídící jednotka Elektronikon MKV Grafik a zařízení SMARTLINK umožňuje monitorovat všechny funkce vašeho kompresoru na dálku zcela jednoduše z vašeho počítače přes internet.

Rekuperace pro využití odpadního tepla

 • Dle termodynamických zákonů je velké množství energie použité ke stlačování zduchu přeměněno na teplo. Až 94 % tohoto tepla zůstává ve stlačenému vzduchu a v kompresoru.
 • Pokud není toto teplo využito pomocí rekuperace, tak je ztraceno v chladiči vyzařováním z kompresoru.
 • Kompresor GA 7-75 VSD+ při stlačení vyvíjí velké množství odpadního tepla, které můžete díky výměníku zpětně využít pro ohřev teplé vody či při přitápění, a tím ještě více ušetřit provozní náklady.
 • Technologie VSD+ nabízí ještě další výhodu. Můžete využít i teplo, které vzniká chlazením motoru olejem.