Generátory dusíku a kysíku

Spolehlivý zdroj technických plynů je rozhodující v mnoha průmyslových odvětvích jako potravinářství, farmacie, sklářství či elektronický nebo chemický průmysl. Případné nakupování plynu v tlakových lahvích nebo zásobnících se může ukázat jako nákladné a někdy nespolehlivé. Naše pokročilé generátory dusíku a kyslíku nabízí alternativní řešení: flexibilní výrobu průmyslového plynu v místě potřeby při co nejnižších možných nákladech.

Vysoká variabilita

Generátory Atlas Copco umí spolehlivě vyrábět dusík v čistotě od 95% do 99,999% a kyslík od 90% do 95%, což pokryje téměř veškeré požadavky na trhu.

Spolehlivá dodávka plynu

Zastavte svojí závislost na dodavateli plynu pro Vaši spotřebu dusíku a kyslíku. S generátroy AtlasCopco si můžete snadno a spolehlivě vyrábět svůj vlastní plyn 24/7.

Zapojte a vyrábějte

Naše generátory jsou dodávány již připravené k použití. Jediné co potřebují  je spolehlivá dodávka čistého stlačeného vzduchu.

Snižte své provozní náklady

  • Vytvoření Vašeho vlastního nezávislého zdroje může výrazně snížit Vaše provozní náklady na dodávku požadovaného plynu při výrobním procesu.
  • Při vlastní výrobě odpadají náklady za dodané množství plynu, pronájem tlakových lahví nebo zásobníků a dopravu či poplatky za plnění.
  • Přechod na technologii místní výroby plynu může přinést výrazné snížení nákladů s návratností investice často blížící se k hranici 1-2 let.

Návratnost investice je nejvíce závislá na požadovaném tlaku a především čistotě plynu.

Katalogy ke stažení