Pístové

Pístové 

 • Pístové bezolejové kompresory jsou vhodné do pravidelného i příležitostného provozu bez trvalého zatížení. Nejčastější výkon elektromotoru od 1 do 7,5 KW. 

 • Tyto kompresory najdou své využití v provozech s menší spotřebou stlačeného vzduchu, kde je ale kritická čistota stlačeného vzduchu s nulovým obsahem oleje. 

 • Nejčastější provozovatelem jsou laboratoře, zdravotnictví a společnosti zabývající se výrobou potravin.

Spirálové

Spirálové 

 • Vzduchem chlazené rotační spirálové kompresory, mohou být použité pro nepřetržitý i nepravidelný provoz s výkonem elektromotoru od 1,5 do 22 kW. 

 • Spirálové kompresory Atlas Copco mají unikátní spirálový element a díky tomu nepřichází vzduch do kontaktu s žádným olejem. 

 • Kompresor je složen z minima pohybujících se částí a díky tomu se řadí mezi výjimečně tiché kompresory.

Zubové

Zubové 

 • Zubové kompresory jsou dvoustupňové vzduchem chlazené rotační kompresory s výkonem elektromotoru od 15 do 45 kW. Mohou být vybaveny frekvenčním měničem, sušičkou vzduchu, rekuperací a dalším příslušenstvím. 

 • Díky patentované technologii zubového elementu nepřichází vzduch do kontaktu s olejem a proto je znečištění vzduchu olejem zcela nulové. 

 • Zubové kompresory jsou oproti pístovým a spirálovým výkonnější a energeticky efektivnější. Hodí se do nepřetržitého provozu, jelikož zvládají trvalé zatížení a zvládají uspokojit vyšší spotřebu vzduchu.

Šroubové

Šroubové  

 • Bezolejové šroubové kompresory jsou vhodné do nepřetržitého provozu s vyšší spotřebou stlačeného vzduchu. Výkon elektromotoru začíná na 55 kW. 

 • U šroubových kompresorů zajišťuje certifikovaný čistý vzduch bez příměsí oleje unikátní konstrukce těsnění a bezolejový šroubový element. 

 • Tyto kompresory jsou velmi efektivní a mají nízkou spotřebu elektřiny na vyrobené množství stlačeného vzduchu. Mohou být vybaveny frekvenčním měničem, sušičkou vzduchu, rekuperací a dalším příslušenstvím.

Nízkotlaké

Nízkotlaké  

 • Nízkotlaké kompresory Atlas Copco jsou vhodné do nepřetržitého i střídavého provozu s provozním tlakem od 1,5 do 4 bar, výkon elektromotoru od 18 do 355 kW.

 • Díky osvědčenému těsnění hřídele je eliminováno riziko úniku oleje, snižuje opotřebení a zaručuje 100% bezmazný vzduch.

 • Kompresory jsou vybaveny zdokonalenými ložisky šroubového elemektu, které jsou vyrobeny z nejkvalitnější uhlíkové chromové oceli a poskytují minimální vůle rotorů a dlouhou životnost celého kompresního elementu.

Dmychadla

Dmychadla 

 • Dmychadla Atlas Copco jsou vhodné do provozů s provozním tlakem od 0,2 do 1,5 bar. Výkon elektromotoru začíná od 1 kW až do stovek kW. 

 • Nejčastěji používané technologie jsou rotační Rootsovy dmychadla ZL a rotační šroubová dmychadla ZS.  

 • Obě technologie ZS a ZL poskytují bezolejový nízkotlaký vzduch, mohou být použité v nepřetržitém i trvalém provozu.

Kam jsou bezolejové kompresory potřeba?

 • Bezolejové kompresory se používají pro aplikace, kde je čistota stlačeného vzduchu zásadní pro konečný produkt a výrobní proces. 

 • Nejčastěji jsou bezolejové kompresory používány v potravinářství, zdravotnictví, pivovarech, ve výrobě z oblasti automotive, lakovnách, elektrotechnickém průmysl, ve výrobě obalových materiálů, pro průmyslové lasery a v dalších provozech kde je čistotu vzduchu kritická. 

Využití bezolejových kompresorů

Kvalita bezolejových kompresorů Atlas Copco 

 • Bezolejové kompresory Atlas Copco jako první kompresory na světě obdrželi certifikaci třídy “nula” dle ISO 8573-1 pro čistotu stlačeného vzduchu bez oleje. 

 • Bezmazná vzduchová technologie Atlas Copco vám pomůže vyvarovat se nákladných výměn filtrů, sníží náklady na úpravu olejového kondenzátu a omezí energetické ztráty způsobené tlakovými ztrátami na filtrech 

Certifikát ke stažení

Podívejte se, jak to funguje